Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za delo

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad delovnimi razmerji, nad izvajanjem določb varnosti in zdravja pri delu ter nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.

V okviru Inšpekcije nadzora delovnih razmerij izvaja nadzor nad spoštovanujem določb zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno.

Inšpekcijski nadzori s področja varnosti in zdravja pri delu zajemajo neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznosti opreme, strojev ter orodij, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere in podobno.

Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za delo, pa opravlja nadzor nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, preverja obseg mreže javne službe, za katero je odgovorna občina, in soglasja k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ.

OPOZORILO:
Večinski nadzor glede zaposlovanja na črno je v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS), glede dela na črno pa v pristojnosti Tržnega inšpektorata RS (TIRS) in FURS.

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za delo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE