Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke izvaja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o zdravilih ter zakonov, ki urejajo medicinske pripomočke, preskrbo s krvjo, kakovost in varnost človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje in proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami v delu, ki se nanaša na prepovedane droge skupine II in III, ki so zdravila.

Farmacevtska inšpekcija na podlagi omenjenih predpisov med drugim:

 • izvaja nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi in celicami ter izvaja farmakovigilančne inšpekcije,
 • izvaja nadzor proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in učinkovin,
 • izdaja in odvzema GMP in GDP certifikate za zdravila in učinkovine,
 • izvaja GMP/GDP inšpekcije v tretjih državah,
 • ugotavlja in preverja izpolnjevanje pogojev dejavnosti proizvodnje zdravil in učinkovin v RS ter dejavnosti prometa z zdravili in učinkovinami na debelo v RS,
 • izvaja nadzor nad cenami zdravil pri ponudnikih in naročnikih zdravil,
 • izvaja nadzor nad oglaševanjem zdravil,
 • preverja pogoje dejavnosti proizvodnje medicinskih pripomočkov, dejavnosti prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, dejavnosti prometa na drobno z medicinskimi pripomočki v specializirani prodajalni,
 • vodi in odloča v postopku o prekrških z delovnega področja.Inšpektorji JAZMP izvajajo nadzor na osnovi prejetih obvestil, prijav, odstopov drugih organov, medijev, pregleda spletnih strani in internih zaznav inšpekcijske nadzore nad vsemi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na območju RS in sodijo v pristojnost JAZMP, z namenom zagotavljanja skladnosti ravnanja z določbami zgoraj navedenih zakonskih predpisov.

Inšpekcija pri svojem delu sodeluje tudi s carinskimi organi. Za vse navedene zakonske predpise je inšpekcija JAZMP prekrškovni organ.

Prijava kršitve Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE