Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Informacije javnega značaja: Informacije javnega značaja

Zakon vsakomur omogoča dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo zavezanci.

Informacije javnega značaja so tiste, ki izvirajo iz delovnih področij organov torej se informacije, ki nastajajo pri poslovanju organa (dokumenti, zadeve, dosjeji, registri, evidence ali druga dokumentarna gradiva) in so jih organi sestavili sami, v sodelovanju z drugimi organi ali so jih dobili od drugih oseb.

Zahteva za dostop in zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja lahko zahtevate po telefonu, elektronski pošti, pisno pri zavezancu, ki ima po vašem mnenju dokument, ki ga želite pridobiti.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Informacije javnega značaja lahko zahtevate od:

 • državnih organov,
 • organov lokalnih skupnosti,
 • javnih agencij,
 • javnih skladov,
 • nosilcev javnih pooblastil,
 • izvajalcev javnih služb,
 • gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije,
 • samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.


V skladu z načelom transparentnosti se lahko vsakdo prosto seznani z vsebino informacij javnega značaja, razen kadar obstaja zakonsko določen razlog za zavrnitev dostopa ali ponovne uporabe. Zavezanec lahko vašo zahtevo delno ali v celoti zavrne in o tem izda pisno odločbo. Če boste informacijo zahtevali ustno, se na zavrnitev ne boste mogli pritožiti.

Zahtevo za dostop ali zahtevo za ponovno uporabo informacij javnega značaja pošljete zavezancu, za katerega menite, da z njo razpolaga.

Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. V primeru izjemnih okoliščin se lahko ta rok podaljša.

Podrobnejši seznam zavezancev najdete v registru Zavezancev za informacije javnega značaja (AJPES).

Podatke, namenjene ponovni uporabi najdete tudi na nacionalnem portalu odprtih podatkov Slovenije – OPSI, ki predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor in ima dvojno funkcijo:

1) predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi torej centralno popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;

2) predstavlja enotno spletno mesto za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno-berljivih formatih.

Bistvo ponovne uporabe je, da se podatki javnega sektorja (surovi podatki, ki se pridobivajo oziroma vodijo v bazah/evidencah organov javnega sektorja na podlagi izvajanja javnih nalog) s ponovno uporabo oplemenitijo in tako pridobijo dodano vrednost za nepridobitni ali pridobitni namen.


Aplikacije, ki temeljijo na podatkih, koristijo državljanom in podjetjem na več načinov. Z njimi je mogoče izboljšati zdravstveno varstvo, izdelati varnejše prometne sisteme, zmanjšati stroške javnih storitev, izboljšati energetsko učinkovitost in še mnogo več. Njihova ponovna uporaba pa prispeva tudi k pomembnim družbenim ciljem, kot sta odgovornost in transparentnost.

Uporabite podatke javnega sektorja in objavite aplikacije, ki jih boste naredili tudi na portalu OPSI.

Še več o informacijah javnega značaja najdete na spletni strani Ministrstva za javno upravo in spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

POVRATNE INFORMACIJE