Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Informacije javnega značaja: Informacije javnega značaja

Zakon vsakomur omogoča dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi in druge osebe javnega prava.

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko vložite pravne ali fizične osebe, za pridobitev pa ni treba izkazati razloga oziroma pravnega interesa.

Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja lahko zahtevate po telefonu, elektronski pošti, pisno pri zavezancu, ki ima po vašem mnenju dokument, ki ga želite pridobiti.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

V skladu z načelom transparentnosti se lahko vsakdo prosto seznani z vsebino informacij javnega značaja, razen kadar obstaja zakonsko določen razlog za zavrnitev dostopa.

Informacije javnega značaja lahko zahtevate od:

 • državnih organov,
 • organov lokalnih skupnosti,
 • javnih agencij,
 • javnih skladov,
 • nosilcev javnih pooblastil,
 • izvajalcev javnih služb,
 • gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije,
 • samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava.


Podrobnejši seznam najdete v registru Zavezancev za informacije javnega značaja (AJPES).

Zavezanec lahko vašo zahtevo delno ali v celoti zavrne in o tem izda pisno poročilo. Če boste informacijo zahtevali ustno, se na zavrnitev ne boste mogli pritožiti.

Informacija javnega značaja izvira iz delovnega področja organa oziroma zavezanca in je lahko:

 • dokument,
 • zadeva,
 • dosje,
 • register,
 • evidenca,
 • drugo dokumentarno gradivo, ki ga je zavezanec izdelal sam ali v sodelovanju z drugim organom.


POVRATNE INFORMACIJE