Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o domnevi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja po 18. členu ZUVRAS

Zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe vloži lastnik, investitor ali uporabnik objekta oziroma njegov pooblaščenec

Zahteva za izdajo ugotovitvene odločbe o domnevi gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja po 18. členu ZUVRAS

Zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe vloži lastnik, investitor ali uporabnik objekta oziroma njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Na podlagi 18. člena ZUVRAS se šteje, da imajo:

  • objekti, ki so 28. junija 2017 zakonito zgrajeni v skladu s predpisi Republike Hrvaške na ozemlju, ki je na podlagi razsodbe del ozemlja Republike Slovenije, gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,
  • objekti, ki so 28. junija 2017 v zakoniti uporabi v skladu s predpisi Republike Hrvaške in so zgrajeni na ozemlju, ki je na podlagi razsodbe del ozemlja Republike Slovenije, uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in
  • objekti, ki so 28. junija 2017 zgrajeni na ozemlju, ki je na podlagi razsodbe del ozemlja Republike Slovenije, in ki niso zakonito zgrajeni ali niso v zakoniti uporabi v skladu s predpisi Republike Hrvaške, gradbeno in uporabno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.


Da bi pridobili ugotovitveno odločbo, vam priporočamo naslednje začetne korake:

  1. Preverite, ali gre za objekt, ki je zgrajen oziroma je v uporabi pred 28.6.2017 in zberete dokazila, ki to potrjujejo. Najbolj verodostojno dokazilo za potrditev tega dejstva je ortofoto posnetek, ki ga lahko pridobite pri pristojnem geodetskem uradu, lahko pa tudi kakršenkoli drug dokaz

  2. Če gre za pridobitev ugotovitvene odločbe za objekt, ki je že zakonito zgrajen po predpisih Republike Hrvaške, zberite dokazila oziroma odločbe, iz katerih to izhaja (gradbeno oziroma uporabno dovoljenje ali druga odločba po predpisih Republike Hrvaške, ki izkazuje, da je objekt zgrajen zakonito).
POVRATNE INFORMACIJE