Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Koliko dni po rojstvu otroka je potrebno urediti očetovstvo?
Družinski zakonik ne določa roka, v katerem je treba urediti priznanje očetovstva. Določa pa, da lahko moški prizna očetovstvo pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki, in da očetovstvo lahko prizna moški, ki je sposoben razumeti pomen in posledice priznanja.

Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register, če se z njim strinjata otrokova mati in oseba, katere očetovstvo se priznava, če je dopolnila 15 let in je sposobna razumeti pomen in posledice soglasja k priznanju. Mati lahko poda soglasje k priznanju očetovstva, če je sposobna razumeti pomen in posledice soglasja k priznanju.

Če se mati ne strinja priznanjem očetovstva ali ne poda izjave v enem mesecu po prejemu obvestila matičarja o danem priznanju očetovstva, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo za ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožbo lahko vloži v enem letu od priznanja očetovstva.

Ko matičar prejme obvestilo o rojstvu otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi ali v času 300 dni po prenehanju zakonske zveze s smrtjo moža otrokove matere, o tem obvesti center za socialno delo, ki pozove otrokovo mater, da poda izjavo, koga šteje za otrokovega očeta. Otrokova mati lahko poda tako izjavo tudi brez poziva. Če mati poda izjavo, koga šteje za otrokovega očeta, pristojni center za socialno delo pozove osebo, ki jo je otrokova mati navedla kot otrokovega očeta, da prizna očetovstvo. Če očetovstva ne prizna, lahko mati vloži tožbo za ugotovitev očetovstva. To lahko stori v enem letu po rojstvu otroka ali v enem letu od dneva, ko je izvedela za okoliščine, ki so odločilne za vložitev tožbe.

POVRATNE INFORMACIJE