Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila.

Za starševski dodatek lahko zaprosijo starši, ki niso zaposleni. Starševski dodatek prejemajo 365 dni od rojstva otroka.

Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dodatka

Do starševskega dodatka je upravičena mati otroka, po 77. dnevu starosti otroka pa lahko tudi oče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Pravica do starševskega dodatka

Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka:

  • če imata mati in otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in
  • če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji.


Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati:

  • zapusti otroka
  • trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja zdravnika)
  • umre.

Uveljavljanje in trajanje starševskega dodatka

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka.


Pravico uveljavlja mati, pod navedenimi pogoji pa tudi oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče.


Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Uporabne povezave

POVRATNE INFORMACIJE