Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva je ukrep namenjen staršem za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka do 8. leta starosti najmlajšega otroka oziroma otroka do 18. leta starosti, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

S to vlogo starši uveljavljajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, kadar delajo krajši delovni čas zaradi starševstva.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

Pravica vam pripada kot enemu od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ki so mlajši od 18 let. Pogoj, da pravico lahko uveljavljate, je, da imate z otroki skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter da ste bili zavarovani za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali ste bili aktivni iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje in trajanje pravice

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do osmega leta starosti najmlajšega otroka. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (upravičenec mora delati mora najmanj 20 ur tedensko). Pravico delati krajši delovni čas imata lahko hkrati tudi oba starša, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko. Upravičencu delodajalec zagotavlja plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavljate na centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Pravico uveljavljate največ 30 dni pred začetkom in najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega. V tem primeru se vam pravica prizna z dnem, ko začne delati s krajšim delovnim časom od polnega. Če pravice ne uveljavljate v tem roku, vam pripada pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost z dnem vložitve vloge.

POVRATNE INFORMACIJE