Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaPravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Sprejet
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2023-2560-0002

Predlog

Pravilnik_za_jo

59.5 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti  (2016-2550-0034)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom  (32013L0059)
POVRATNE INFORMACIJE