Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2023-2330-0028

Predlog

uredba_spr

24.4 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007  (32013R1308)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008  (32016R1149)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju  (32016R1150)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2023-I
Skrajni datum na vladnem odboru2023-II
Skrajni datum na vladi2023-II
Skrajni datum sprejema2023-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2023-II
POVRATNE INFORMACIJE