Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaZakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2022-1611-0142

Predlog

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132  (32021R0023)
POVRATNE INFORMACIJE