VlogaVloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za zaščiteno kmetijo

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga pošljite na upravno enoto, na območju katere leži kmetija.

Stroški postopka
Namen Strošek
Preveritev zaščite kmetije
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga odajte na upravni enoti, na območju katere leži kmetija.

Stroški postopka
Namen Strošek
Preveritev zaščite kmetije
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE