VlogaVloga za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe

Za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA, s katerim je možno dostopati do elektronskih storitev e-uprave za državljane (fizične osebe), morate oddati vlogo.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na upravni enoti.

Obrazec lahko tudi predizpolnite na povezavi https://www.si-trust.gov.si/sl/obrazci/sigen-ca/sl/fizicne-osebe/zahtevek-za-pridobitev-spletnega-kvalificiranega-digitalnega-potrdila-za-fizicne-osebe/ in ročno podpisan obrazec osebno oddate.

Za oddajo vloge potrebujete

Osebni dokument, ki izkazuje vašo istovetnost.

Potrdilo o davčni številki.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE