VlogaVloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Vlogo izpolnite in oddate na centru za socialno delo, na območju katerega imate prijavljeno stalno prebivališče.
Za oddajo vloge potrebujete
  • Če boste s to vlogo hkrati uveljavljati tudi starševski dopust, morate priložiti tudi dogovor o izrabi starševskega dopusta.
  • Dodatek k vlogi izpolnite v primeru, da hkrati uveljavljate tudi pomoč ob rojstvu otroka.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE