Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za spremembo osebnega imena

Z vlogo lahko polnoletni državljan oziroma zakoniti zastopnik ali skrbnik mladoletne osebe zaprosi za spremembo osebnega imena.

Navodila

Po prijavi z e-identiteto se vaši osebni podatki v obrazec  prenesejo samodejno.

Oddano elektronsko vlogo obdela upravna enota, ki jo izberete.

Odločbo o spremembi osebnega imena prejmete po pošti na vaš naslov za vročanje.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Če vlogo oddajate zase, morate priložiti:

  • potrdilo o nekaznovanju, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje
  • potrdilo, da niste v kazenskem postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče.

Če navedenih potrdil ne predložite, jih po uradni dolžnosti pridobi organ, ki odloča o spremembi.

Če prebivate v tujini, morate priložiti potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa države prebivanja.

Če vlogo oddajate za mladoletnega otroka, morate priložiti še:

  • soglasje drugega od staršev ali soglasje pristojnega centra za socialno delo (če ste skrbnik)
  • če soglasja enega od staršev ni, je potrebno priložiti odločbo sodišča o utemeljenosti zahtevka
  • če je otrok že dopolnil 9 let, morate priložiti tudi soglasje otroka.
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba osebnega imena (prva) (elektronska vloga)
54,40 EUR
Sprememba osebnega imena (vsaka naslednja) (elektronska vloga)
108,80 EUR
Navodila

Izpolnjen obrazec oddate osebno na katerikoli upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Za oddajo vloge potrebujete

Če vlogo oddajate zase, morate priložiti:

  • potrdilo o nekaznovanju, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje
  • potrdilo, da niste v kazenskem postopku, ki ga izdaja pristojno sodišče.

Če navedenih potrdil ne predložite, jih po uradni dolžnosti pridobi organ, ki odloča o spremembi.

Če prebivate v tujini, morate priložiti potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa države prebivanja.

Če vlogo oddajate za mladoletnega otroka, morate priložiti še:

  • soglasje drugega od staršev ali soglasje pristojnega centra za socialno delo (če ste skrbnik)
  • če soglasja enega od staršev ni, je potrebno priložiti odločbo sodišča o utemeljenosti zahtevka
  • če je otrok že dopolnil 9 let, morate priložiti tudi soglasje otroka.
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba osebnega imena (vsaka naslednja)
109,30 EUR
Sprememba osebnega imena (prva)
54,90 EUR
POVRATNE INFORMACIJE