VlogaVloga za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta, naslova sedeža ali zastopnika društva/zveze društev oziroma podružnice tujega društva

Za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društvaje pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Za oddajo vloge potrebujete

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo spremembe imena, skrajšanega imena, sedeža, temeljnega akta ali zastopnika društva poda zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Za oddajo vloge potrebujete

1. zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete,

2. en izvod sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta društva/zveze društev oz. podružnice tujega društva (v primeru spremembe temeljnega akta),

3. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva/zveze oz. podružnice tujega društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča -  v primeru spremembe zastopnika) ter način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, v primeru, da društvo določi dva zastopnika,

4. podatek o (nepridobitnih)  dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost, če društvo v temeljnem aktu spremeni namen in naloge.

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE