VlogaVloga za registracijo zveze društev

Za registracijo zveze društev je pristojna upravna enota na območju sedeža zveze društev.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec za registracijo zveze društev zastopnik zveze pošlje priporočeno upravni enoti, na območju katere ima zveza društea sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze društev,
 • en izvod temeljnega akta zveze društev,
 • zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze,
 • naslov sedeža zveze društev,
 • podatke o zastopniku zveze (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih zveze društev in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec za registracijo zveze društev vloži zastopnik zveze na upravni enoti, na območju katere ima zveza društev sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o ustanovitvi zveze društev,
 • en izvod temeljnega akta zveze društev,
 • zapisnik sestanka najvišjega organa zveze društev, na katerem je bil sprejet temeljni akt in izvoljen zastopnik zveze,
 • naslov sedeža zveze društev,
 • podatke o zastopniku zveze (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih zveze društev in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR
POVRATNE INFORMACIJE