VlogaProšnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo/ Az intézményesített gondozásbavételi vagy áthelyezési kérelem

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és postai úton küldje el az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje oziroma fotokopijo osebnega dokumenta
  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki je staro največ mesec dni
  •   okazilo o višini prejemkov (na primer zadnji odrezek pokojnine)
  •   Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe (izjava je obvezna le, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

A formanyomtatványt töltse ki és személyesen adja át az illetékes hatósági szervnek. A hatósági szervet a kérelem átvevőinek listáján válassza ki.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje oziroma fotokopijo osebnega dokumenta
  • Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki je staro največ mesec dni
  •   Dokazilo o višini prejemkov (na primer zadnji odrezek pokojnine)
  •   Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe (izjava je obvezna le, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE