Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaProšnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo/ Domanda di concessione o di trasferimento dell’assistenza istituzionale

Postopek sprejema v zavod se začne z vložitvijo prošnje za sprejem, ki jo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na posebnem obrazcu. Obrazec prošnje je mogoče dobiti pri posameznih izvajalcih storitve (domovih za starejše), na spletišču MDDSZ, lahko pa vam jo posreduje tudi pristojni center za socialno delo. Prošnjo je mogoče izpolniti tudi neposredno prek spletišča Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, pri čemer je prošnja z izpolnitvijo tudi že vložena.

Navodila

Compilate il modulo e inviatelo tramite posta all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei destinatari delle domande.

Za oddajo vloge potrebujete
- Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje oziroma fotokopijo osebnega dokumenta - Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki je staro največ mesec dni - Dokazilo o višini prejemkov (na primer zadnji odrezek pokojnine) - Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe (izjava je obvezna le, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Compilate il modulo e presentatelo personalmente all'autorità competente. Selezionate l'Autorità dalla lista dei destinatari delle domande.

Za oddajo vloge potrebujete
- Potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivališču oziroma dovoljenje za stalno bivanje oziroma fotokopijo osebnega dokumenta - Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, ki je staro največ mesec dni - Dokazilo o višini prejemkov (na primer zadnji odrezek pokojnine) - Izjavo o (do)plačilu storitve s strani tretje osebe (izjava je obvezna le, če bo storitev (do)plačevala tudi tretja oseba)
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE