Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za spremembo podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata

S to vlogo lahko zahtevate spremembo tistih podatkov o stavbi in delih stavbe, ki jih je mogoče spremeniti brez elaborata.

Navodila

Če želite v kataster nepremičnin vpisati spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, oddajte zahtevo na Geodetsko upravo. Zahtevi priložite ustrezna dokazila, ki izkazujejo novo stanje podatkov.

 

Obvezna priloga k zahtevi je obrazec S-9, poleg tega pa tudi:

 • v primeru spremembe letnic obnove stavbe oziroma dela stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto obnove,
 • v primeru spremembe podatka o upravniku dela stavbe: sklenjena pogodbo o upravljanju,
 • v primeru spremembe podatka o vrsti prostorov ali podatka o površini prostorov: obrazec S-5.

 

V primeru stavb in delov stavb, ki so v kataster nepremičnin vpisane na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta (»katastrsko vpisana stavba« oziroma »katastrsko vpisan del stavbe«) je na podlagi zahteve brez elaborata možno spremeniti tudi podatek o številu etaž, številki pritlične etaže, letu izgradnje stavbe, številki etaže in o dejanski rabi dela stavbe.


Obvezna priloga k zahtevi je obrazec S-8, poleg tega pa tudi:

 • v primeru spremembe podatka o dejanski rabi dela stavbe: obrazec S-5 ter fotografija, ki izkazuje dejansko rabo dela stavbe;
 • v primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže: prerez stavbe z označenimi etažami;
 • v primeru spremembe leta izgradnje stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto izgradnje stavbe.

 

 

V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za podatke o stavbi in za skupne prostore pa upravnik stavbe.

Za oddajo vloge potrebujete

Glede na spremembe, ki jih zahtevate, izpolnite in zahtevi priložite ustrezne predpisane obrazce ter morebitna druga dokazila, kot je navedeno v Navodilih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Če želite v kataster nepremičnin vpisati spremembe podatkov o stavbi in delih stavbe, ki se spreminjajo z zahtevo brez elaborata, oddajte zahtevo na Geodetsko upravo. Zahtevi priložite ustrezna dokazila, ki izkazujejo novo stanje podatkov.

 

Obvezna priloga k zahtevi je obrazec S-9, poleg tega pa tudi:

 • v primeru spremembe letnic obnove stavbe oziroma dela stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto obnove,
 • v primeru spremembe podatka o upravniku dela stavbe: sklenjena pogodbo o upravljanju,
 • v primeru spremembe podatka o vrsti prostorov ali podatka o površini prostorov: obrazec S-5.

 

V primeru stavb in delov stavb, ki so v kataster nepremičnin vpisane na podlagi elaborata geodetskega podjetja ali projektanta (»katastrsko vpisana stavba« oziroma »katastrsko vpisan del stavbe«) je na podlagi zahteve brez elaborata možno spremeniti tudi podatek o številu etaž, številki pritlične etaže, letu izgradnje stavbe, številki etaže in o dejanski rabi dela stavbe.
 

Obvezna priloga k zahtevi je obrazec S-8, poleg tega pa tudi:

 • v primeru spremembe podatka o dejanski rabi dela stavbe: obrazec S-5 ter fotografija, ki izkazuje dejansko rabo dela stavbe;
 • v primeru spremembe podatka o številu etaž, podatka o številki etaže ali podatka o številki pritlične etaže: prerez stavbe z označenimi etažami;
 • v primeru spremembe leta izgradnje stavbe: dokazila, ki izkazujejo spremenjeno leto izgradnje stavbe.


 

V primeru solastništva posameznega dela stavbe obrazce podpišejo vsi solastniki, za podatke o stavbi in za skupne prostore pa upravnik stavbe.

Za oddajo vloge potrebujete

Glede na spremembe, ki jih zahtevate, izpolnite in zahtevi priložite ustrezne predpisane obrazce ter morebitna druga dokazila, kot je navedeno v Navodilih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE