Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaObrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca

Obrazec je namenjen prijavi premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela ter za osebe odgovorne za javna naročila, ki poročajo komisiji za preprečevanje korupcije podatke o premoženjskem stanju enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Ta obrazec uporabite tudi za sporočanje podatkov o premoženjskem stanju na poziv komisije v postopku rednega ali izrednega nadzora nad premoženjskim stanjem posameznega zavezanca.

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Če se s katerimi podatki ne strinjate, le te lahko popravite. Ostale podatke vnesete ročno.

Izpolnjeno vlogo morate pred oddajo elektronsko podpisati.

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE