VlogaPriglasitev podatkov o pridelovalcu v register pridelovalcev grozdja in vina

Vloga se uporablja za vpis osebnih podatkov o pridelovalcu, podatka o lokacijah, kjer kot pridelovalec vršite dejavnost pridelave vina in podatkov o dejavnostih, s katerimi se ukvarjate.

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • vpišete osebne podatke pridelovalca,
  • če se dejavnost iz 3. točke obrazca vrši na lokaciji, ki je različna od stalnega prebivališča oziroma sedeža firme, se naslov te lokacije vpiše v rubriko 2 in se navede dejavnosti, ki se vršijo na tem naslovu (zaporedne številke iz 3. točke obrazca),
  •  v register se pridelovalec lahko vpišete za eno ali več naštetih dejavnosti - ustrezno se obkroži številka pred dejavnostjo oziroma dejavnostmi, s katerimi se kot pridelovalec ukvarjate in se želite zanje registrirati.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (167):

Da

Ne

Delno