VlogaVloga za priglasitev pridelka oljk, oljčnega olja in namiznih oljk

Vloga je namenjena priglasitvi pridelka oljk, ekstra deviškega oljčnega olja in drugega oljčnega olja. Zavezanci za priglasitev pridelka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v postopek za priznanje označbe geografskega porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelek oljk tržijo. Pridelek se priglasi vsako leto do začetka prodaje pridelanega oljčnega olja oziroma najpozneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko podpišete in pošljete na pristojno upravno enoto.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge pošljete priporočeno s povratnico na pristojno upravno enotp.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate na pristojni upravni enoti.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (168):

Da

Ne

Delno