VlogaVloga za vpis podatkov o planini oziroma skupnem pašniku v register kmetijskih gospodarstev

Obrazec s podatki o planini in skupnem pašniku se uporablja ob prvem vpisu kmetijskega gospodarstva s planino oziroma skupnim pašnikom v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in za javljanje sprememb na planini oziroma skupnem pašniku v RKG.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete po pošti na upravno enoto, na območju katere se nahaja kmetijsko gospodarstvo.

Za oddajo vloge potrebujete

 

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na upravno enoto, na območju katere se nahaja kmetijsko gospodarstvo.

Za oddajo vloge potrebujete

 

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE