Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za dodelitev Zoisove štipendije

Vlogo izpolnijo polnoletni vlagatelji, v primeru mladoletnih otrok pa njihovi zakoniti zastopniki.

Navodila

Osebni podatki vlagatelja se v vlogo prenesejo samodejno, ostale podatke je treba vnesti ročno. V procesu oddaje vlogo še elektronsko podpišete.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlagatelji, ki uveljavljate tudi uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji, priložite še potrdilo o uvrstitvi med najboljše študente v generaciji, ki vam ga je pred tem izpolnila in potrdila fakulteta.
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Priloženi obrazec skupaj s prilogami izpolnite in ga pošti pošljite priporočeno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Slovenije najkasneje do 8. 9. 2023 (DIJAKI) in do 9. 10. 2023 (ŠTUDENTI).

Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlagatelji, ki uveljavljate tudi uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji, priložite še potrdilo o uvrstitvi med najboljše študente v generaciji, ki vam ga je pred tem izpolnila in potrdila fakulteta.
  • Vlagatelji, ki se šolate v tujini pa k vlogi priložite še izpolnjen obrazec – Podatki o izobraževanju v tujini.
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Priloženi obrazec izpolnite in ga skupaj s prilogami oddajte na Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Slovenije najkasneje do 8. 9. 2023 (DIJAKI) in do 9. 10. 2023 (ŠTUDENTI).

Za oddajo vloge potrebujete
  • Vlagatelji, ki uveljavljate tudi uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji, priložite še potrdilo o uvrstitvi med najboljše študente v generaciji, ki vam ga je pred tem izpolnila in potrdila fakulteta.
  • Vlagatelji, ki se šolate v tujini pa k vlogi priložite še izpolnjen obrazec – Podatki o izobraževanju v tujini.
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE