VlogaVloga za prenos grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK-ov)

Vlogo za prenos grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK-ov) oddate v primeru prenosa uporabe celih GERK-ov iz enega kmetijskega gospodarstva na drugo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga oddate na predpisanem obrazcu ali v pisni obliki z vsemi podatki, ki jih predvideva obrazec.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE