VlogaPrijavnica za sprejem v dijaški dom

Vloga je namenjena dijakom, vajencem oziroma študentom višjih strokovnih šol, ki želijo v bivati v dijaškem domu.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Ob prejemu prijavnice dijaški dom izda kandidatu/ki potrdilo o prejemu prijavnice tako, da obrazec odreže, kot je označeno, izpolni predvidene podatke in to potrdilo izroči kandidatu/ki oziroma mu/ji ga pošlje po pošti na navedeni naslov. Če kandidat/ka ni sprejet/a oziroma se ni vpisal/a v šolo, ki jo je navedel/a v prijavnici, mora v treh dneh po prejemu sklepa o sprejemu v šolo sporočiti dijaškemu domu, v katero šolo se je vpisal/a oz. jo namerava obiskovati v času bivanja v dijaškem domu. Navodila so sicer priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete

Kandidatu/ki ni potrebno predložiti potrdila o vpisu v šolo, saj ta podatek dijaški dom sam pridobi neposredno od šole, ki jo je kandidat/ka navedel/a na prijavnici.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Ob prejemu prijavnice dijaški dom izda kandidatu/ki potrdilo o prejemu prijavnice tako, da obrazec odreže, kot je označeno, izpolni predvidene podatke in to potrdilo izroči kandidatu/ki oziroma mu/ji ga pošlje po pošti na navedeni naslov. Če kandidat/ka ni sprejet/a oziroma se ni vpisal/a v šolo, ki jo je navedel/a v prijavnici, mora v treh dneh po prejemu sklepa o sprejemu v šolo sporočiti dijaškemu domu, v katero šolo se je vpisal/a oz. jo namerava obiskovati v času bivanja v dijaškem domu. Navodila so sicer priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete

Kandidatu/ki ni potrebno predložiti potrdila o vpisu v šolo, saj ta podatek dijaški dom sam pridobi neposredno od šole, ki jo je kandidat/ka navedel/a na prijavnici.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE