VlogaReferendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) - brez e-identitete

Vloga je namenjena volivcem, da obvestijo pristojno volilno komisijo o drugem načinu glasovanja.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronska vloga za referendum za pitno vodo

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Referendum za pitno vodo.
 

Volivec lahko odda vlogo za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji tudi v pisni obliki oz. s pomočjo spodnjega obrazca “Obr.04”. Izpolnjen obrazec mora volivec posredovati pristojni okrajni volilni komisiji.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE