VlogaReferendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) - z e-identiteto

Vloga je namenjena volivcem, da obvestijo pristojno volilno komisijo o drugem načinu glasovanja.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Elektronska vloga za referendum za pitno vodo

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE