VlogaZahtevo za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo

Za pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo morate oddati vlogo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko brez kvalificiranega digitalnega potrdila oddate preko zavodove storitve eVloge za VSE.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga pošljete ali oddate na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE