Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah

Za izredne prevoze po javnih cestah ali za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah potrebujete dovoljenje upravljalca ceste.

Navodila

Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah lahko zaprosite predlagatelji izrednega prevoza, ki ste fizične ali pravne osebe.

Obrazec vloge izpolnite in originalno podpišite. V primeru pravne osebe poleg podpisa odtisnite še žig pravne osebe.

Pred vročitvijo dovoljenja za izredni prevoz morate izdajatelju predložiti dokazilo o plačilu povračila za izredne cestne prevoze in upravne takse.

Za oddajo vloge potrebujete

Podatki, ki jih potrebujete za oddajo vloge:

•    podatki o predlagatelju in prevozniku izrednega prevoza,
•    podatki o predlagani veljavnosti dovoljenja,
•    podatki o predlagani prevozni poti,
•    podatki o tovoru,
•    podatki o vozilu,
•    podatki o dimenzijah in masi izrednega prevoza,
•    podatki o oseh, osnih obremenitvah ter razdaljah med osmi in kolesi.

 

Vlogi priložite:

•  Če vozilo ni  registrirano v Republiki Sloveniji, priložite kopijo prometnega dovoljenja in potrdila o skladnosti vozila ali drugo listino, iz katere sta razvidni skladnost vozila ter država registracije.
•    Za izredne prevoze II. in III. kategorije priložite skico vozil, s katerimi bo opravljen prevoz in na njej označite naloženi tovor (tloris, naris in prečni prerez) z označbo dimenzij (dolžina, širina, višina) in skupne mase.
    Kadar izredni prevoz presega osne obremenitve, morate na skici označiti tudi osne obremenitve in razdalje
    med osmi. (Skico lahko narišete prostoročno.).
•    Za izredne prevoze III. kategorije, ki  se uvrščajo med izredne prevoze zaradi preseganja mas oziroma dimenzij in za izredne prevoze II. kategorije, pri katerih so potrebne kratkotrajne zaustavitve prometa, morate vlogi priložiti prevozni načrt. Prevozni načrt mora biti izdelan  v skladu s predpisom. Prevozni načrt  lahko izdela predlagatelj izrednega prevoza. Natančnejša navodila za izdelavo prevoznega načrta, so v rubriki: »Pogosta vprašanja«.
•    Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost premostitvenih objektov na prevozni poti (skupna masa presega 60 ton ali nosilnosti, določene v banki cestnih podatkov), morate vlogi priložiti predpisano presojo stabilnosti premostitvenih  objektov. Presoja, ki se nanaša na enak izredni prevoz ter nespremenjeno prevozno pot in objekte, ne sme biti starejša od enega leta. Presojo stabilnosti premostitvenih objektov mora izdelati oseba, ki je registrirana za projektiranje premostitvenih objektov. Presoja mora biti izdelana v skladu s predpisom. Natančnejša navodila za izdelavo presoje stabilnosti premostitvenih objektov, so v rubriki: »Pogosta vprašanja«.
•    Dokazila o opravljenih vplačilih upravne takse in povračila za izredne cestne prevoze.

Podatki, ki jih lahko pridobimo izdajatelji dovoljenja:

  • podatki o cestni infrastrukturi javnih cest iz banke cestnih podatkov,
  • podatki o skladnosti vozil, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
  • soglasje Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, soglasja občin.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pritožba
18,10 EUR
Stroški izrednega prevoza po javni cesti
40,80 EUR
+ povračilo za cestni izredni prevoz
Navodila

Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po javnih cestah lahko zaprosite predlagatelji izrednega prevoza, ki ste fizične ali pravne osebe.

Obrazec vloge izpolnite in originalno podpišite. V primeru pravne osebe poleg podpisa odtisnite še žig pravne osebe.

Pred vročitvijo dovoljenja za izredni prevoz morate izdajatelju predložiti dokazilo o plačilu povračila za izredne cestne prevoze in upravne takse.

Vlogo oddate na:
-    občinske uprave pristojne občine -  če gre za prevoz samo po občinskih cestah;
-    Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo -  v vseh ostalih primerih.

Za oddajo vloge potrebujete

Podatki, ki jih potrebujete za oddajo vloge:

•    podatki o predlagatelju in prevozniku izrednega prevoza,
•    podatki o predlagani veljavnosti dovoljenja,
•    podatki o predlagani prevozni poti,
•    podatki o tovoru,
•    podatki o vozilu,
•    podatki o dimenzijah in masi izrednega prevoza,
•    podatki o oseh, osnih obremenitvah ter razdaljah med osmi in kolesi.

 

Vlogi priložite:

•  Če vozilo ni  registrirano v Republiki Sloveniji, priložite kopijo prometnega dovoljenja in potrdila o skladnosti vozila ali drugo listino, iz katere sta razvidni skladnost vozila ter država registracije.
•    Za izredne prevoze II. in III. kategorije priložite skico vozil, s katerimi bo opravljen prevoz in na njej označite naloženi tovor (tloris, naris in prečni prerez) z označbo dimenzij (dolžina, širina, višina) in skupne mase.
    Kadar izredni prevoz presega osne obremenitve, morate na skici označiti tudi osne obremenitve in razdalje
    med osmi. (Skico lahko narišete prostoročno.).
•    Za izredne prevoze III. kategorije, ki  se uvrščajo med izredne prevoze zaradi preseganja mas oziroma dimenzij in za izredne prevoze II. kategorije, pri katerih so potrebne kratkotrajne zaustavitve prometa, morate vlogi priložiti prevozni načrt. Prevozni načrt mora biti izdelan  v skladu s predpisom. Prevozni načrt  lahko izdela predlagatelj izrednega prevoza. Natančnejša navodila za izdelavo prevoznega načrta, so v rubriki: »Pogosta vprašanja«.
•    Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost premostitvenih objektov na prevozni poti (skupna masa presega 60 ton ali nosilnosti, določene v banki cestnih podatkov), morate vlogi priložiti predpisano presojo stabilnosti premostitvenih  objektov. Presoja, ki se nanaša na enak izredni prevoz ter nespremenjeno prevozno pot in objekte, ne sme biti starejša od enega leta. Presojo stabilnosti premostitvenih objektov mora izdelati oseba, ki je registrirana za projektiranje premostitvenih objektov. Presoja mora biti izdelana v skladu s predpisom. Natančnejša navodila za izdelavo presoje stabilnosti premostitvenih objektov, so v rubriki: »Pogosta vprašanja«.
•    Dokazila o opravljenih vplačilih upravne takse in povračila za izredne cestne prevoze.

Podatki, ki jih lahko pridobimo izdajatelji dovoljenja:

  • podatki o cestni infrastrukturi javnih cest iz banke cestnih podatkov,
  • podatki o skladnosti vozil, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
  • soglasje Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, soglasja občin.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pritožba
18,10 EUR
Stroški izrednega prevoza po javni cesti
40,80 EUR
+ povračilo za cestni izredni prevoz
POVRATNE INFORMACIJE