VlogaVloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste

Z vlogo zaprosite za soglasje, da smete opravljati različna opravila na območju javne ceste.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

  • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
  • investitorji del,
  • izvajalci del,
  • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila


Vsebino vloge lahko sestavite in napišete poljubno, lahko pa kot pomoč uporabite primer vloge.

Seznam krajevno pristojnih območij se nahaja v priloženi datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite dokumentacijo, iz katere je iz slik in besedil  točno in jasno razvidno, kje, na kakšen način in v kakšnem obsegu boste opravljali dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

  • lastniki zemljišča, na katerem boste opravljali dela,
  • investitorji del,
  • izvajalci del,
  • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila


Vsebino vloge lahko sestavite in napišete poljubno, lahko pa kot pomoč uporabite primer vloge.


Seznam krajevno pristojnih območij se nahaja v priloženi datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite dokumentacijo, iz katere je iz slik in besedil  točno in jasno razvidno, kje, na kakšen način in v kakšnem obsegu boste opravljali dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE