VlogaVloga za izdajo soglasja za postavitev objekta obveščanja in oglaševanja ob državni cesti

Za pridobitev soglasja morate oddati vlogo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

  • zainteresirane stranke
  • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vsebino vloge lahko sestavite in napišete poljubno, lahko pa kot pomoč uporabite obrazec.

Seznam krajevno pristojnih območij se nahaja v priloženi datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite strokovno tehnični elaborat, ki ga izdela usposobljena in registrirana pooblaščena projektantska organizacija.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko vložite:

  • zainteresirane stranke
  • pooblaščenci na podlagi pisnega pooblastila

Vsebino vloge lahko sestavite in napišete poljubno, lahko pa kot pomoč uporabite obrazec.

Seznam krajevno pristojnih območij se nahaja v priloženi datoteki.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite strokovno tehnični elaborat, ki ga izdela usposobljena in registrirana pooblaščena projektantska organizacija.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE