VlogaZahteva vojnega invalida za priznanje pravice do funkcionalne oblike pomoči

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do tehničnih pripomočkov, ki omogočajo mobilnost in samostojno življenje.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnite skenirano prilogo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • predračun tehničnega pripomočka
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite prilogo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • predračun tehničnega pripomočka
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite prilogo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • predračun tehničnega pripomočka
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE