VlogaZahteva vojnega invalida za povračilo potnih stroškov

Če ste vojni invalid, lahko s to vlogo pri upravni enoti uveljavljate pravico do povračila potnih stroškov, kadar vas upravna enota ali ministrstvo pošlje v drugi kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo, za pot na poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kot tudi stroškov spremljevalca, če imate pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ali vam je spremljevalec določen.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnite skenirane priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • skeniran izvod dokazila o potnih stroških,
 • skeniran izvod dokazila o stroških prehrane in nastanitve,
 • skeniran izvod dokazila o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • skeniran izvod dokazila o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o potnih stroških,
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve,
 • dokazilo o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o potnih stroških,
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve,
 • dokazilo o potnih stroških spremljevalca (če vam je kot vojnemu invalidu priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo),
 • dokazilo o stroških prehrane in nastanitve za drugo osebo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (157):

Da

Ne

Delno