VlogaZahteva za priznanje pravice do posmrtnine in povračila stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida

S to vlogo ob smrti vojnega invalida družinski člani uveljavljajo pravico do enkratne pomoči. Pravico do povračila stroškov lahko uveljavljajo družinski člani ali druga oseba, ki zagotovi prevoz posmrtnih ostankov vojnega invalida.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnite skenirane priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega invalida

Ostale podatke organ pridobi sam.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega invalida

Ostale podatke organ pridobi sam.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega invalida

Ostale podatke organ pridobi sam.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE