Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaZahteva za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije

Če želite v zemljiškem katastru evidentirati pogodbeno komasacijo, vložite vlogo na geodetsko upravo.

Navodila

Izpolnjeno vlogo za uvedbo postopa evidentiranja pogodbene komasacije pošljite na geodetsko upravo.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije priložite:

  • elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje,
  • pogodbo o komasaciji,
  • izjave vseh lastnikov parcel, da se strinjajo s potekom mej, nastalih s komasacijo in da jim je bil njihov potek pokazan v naravi.

V primeru komasacije stavbnih zemljišč zahtevi priložite tudi komasacijsko soglasje, ki ga izda občina.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje pogodbene komasacije
Brezplačno
Navodila

Izpolnjeno vlogo za uvedbo postopa evidentiranja pogodbene komasacije oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije priložite:

  • elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje,
  • pogodbo o komasaciji,
  • izjave vseh lastnikov parcel, da se strinjajo s potekom mej, nastalih s komasacijo in da jim je bil njihov potek pokazan v naravi.

V primeru komasacije stavbnih zemljišč zahtevi priložite tudi komasacijsko soglasje, ki ga izda občina.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje pogodbene komasacije
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE