VlogaZahteva za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije

Če želite v zemljiškem katastru evidentirati pogodbeno komasacijo, vložite vlogo na geodetsko upravo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo za uvedbo postopa evidentiranja pogodbene komasacije pošljite na geodetsko upravo.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije priložite:

  • elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje,
  • pogodbo o komasaciji,
  • izjave vseh lastnikov parcel, da se strinjajo s potekom mej, nastalih s komasacijo in da jim je bil njihov potek pokazan v naravi.

V primeru komasacije stavbnih zemljišč zahtevi priložite tudi komasacijsko soglasje, ki ga izda občina.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje pogodbene komasacije
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo za uvedbo postopa evidentiranja pogodbene komasacije oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije priložite:

  • elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje,
  • pogodbo o komasaciji,
  • izjave vseh lastnikov parcel, da se strinjajo s potekom mej, nastalih s komasacijo in da jim je bil njihov potek pokazan v naravi.

V primeru komasacije stavbnih zemljišč zahtevi priložite tudi komasacijsko soglasje, ki ga izda občina.

Stroški postopka
Namen Strošek
Evidentiranje pogodbene komasacije
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE