VlogaZahteva za priznanje pravice do pogrebnine

S to vlogo uveljavite pravico do pogrebnine po umrlem vojnem veteranu (s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borcu za severno mejo, vojnemu dobrovoljcu, organizatorju narodne zaščite ali odlikovancu z najvišjim državnim odlikovanjem), če ste ob smrti vojnega veterana oskrbeli pogreb ali krili stroške prevoza posmrtnih ostankov vojnega veterana.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu pripnete morebitne priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o plačilu stroškov pogreba oziroma,
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega veterana
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite morebitne priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o plačilu stroškov pogreba oziroma,
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega veterana
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti. Obrazcu priložite morebitne priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • dokazila o plačilu stroškov pogreba oziroma,
  • dokazila o kritju stroškov prevoza posmrtnih ostankov vojnega veterana
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE