VlogaZahteva za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo

Vojni veterani lahko s to vlogo uveljavite priznanje dodatka za pomoč in postrežbo, ko ga ne morete uveljaviti po drugih predpisih.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge elektronsko pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite skenirane priloge.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge priporočeno pošljete na krajevno pristojno upravno enoto. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge oddate osebno na krajevno pristojni upravni enoti. Obrazcu priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite medicinsko dokumentacijo o okvari zdravja.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE