Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

- poročilo o emisiji hrupa v okolje katerega izdelavo mora zagotoviti organizator prireditve. Poročilo o emisiji hrupa v okolje lahko izdela oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.

ALI

Drugo DOKUMENTACIJO
- dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
- načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 (na njem morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori*, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj).

Stroški postopka
Namen Strošek
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom - epostopek
18,10 EUR
POVRATNE INFORMACIJE