VlogaVloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Projekt DGD,
  • Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence),
  • Gradbeno dovoljenje obstoječega objekta,
  • Ostalo (pogodbe, računi, potrdila).
Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja odločbe o komunalnem prispevku - epostopek
18,10 EUR
POVRATNE INFORMACIJE