VlogaVloga za izdajo dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Projektni elaborat zapore prometne površine s specifikacijo prometne signalizacije.
  • Oglas za objavo v sredstvih javnega obveščanja.
  • Soglasje lastnika zemljišča za poseg.
Stroški postopka
Namen Strošek
Izdaja dovoljenja za popolno polovično ali delno zaporo prometne površin zaradi izvajanja del na njej - epostopek
25,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE