VlogaVloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, ostale podatke vnesete ročno. Izpolnjeno vlogo v postopku oddaje tudi elektronsko podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Kupoprodajna pogodba
  • Najemna pogodba
  • Primopredajni zapisnik
  • Sklep o dedovanju
  • drugo

 

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE