VlogaZahteva za izplačilo dodatka o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa

Vloga je namenjena uveljavljanju pravice do izplačila dodatka k pokojnini na področju športa zaradi izjemnih dosežkov na področju športa pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo lahko brez kvalificiranega digitalnega potrdila oddate preko zavodove storitve eVloge za VSE.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga s prilogami pošljete ali oddate na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.

V vlogi morate izpolniti svoje osebne podatke.

Za oddajo vloge potrebujete

Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o priznanju pravice do dodatka, podatke o tem, ali ste uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz katere prejemate pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije ter o višini pokojnine iz tujine.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite in ga s prilogami pošljete ali oddate na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.

V vlogi morate izpolniti svoje osebne podatke.

Za oddajo vloge potrebujete

Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o priznanju pravice do dodatka, podatke o tem, ali ste uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz katere prejemate pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije ter o višini pokojnine iz tujine.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE