Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPredlog za priznanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa

Vloga je namenjena pridobitvi pravice do dodatka k pokojnini na področju športa zaradi izjemnih dosežkov na področju športa.

Navodila

Obrazec izpolnite in ga pošljete ali oddate na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

V vlogi morate:

 • izpolniti svoje osebne in druge
  podatke,
 • navesti najvišjo in drugo najvišjo
  medaljo na različnih vrstah športnih
  tekmovanj,
 • navesti, ali ste prejeli Bloudkovo
  nagrado,
 • izjaviti, da niste bili kaznovani zaradi
  uporabe nedovoljenih snovi v športu,
 • izjaviti, da niste bili pravnomočno
  obsojeni na nepogojno kazen zapora
  za naklepna kazniva dejanja, ki je
  daljša od šestih mesecev.
Za oddajo vloge potrebujete

Ministrstvo za potrebe vodenja postopka pridobi vaše podatke iz uradnih evidenc oziroma od pristojnih nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite in ga pošljete ali oddate na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

V vlogi morate:

 • izpolniti svoje osebne in druge
  podatke,
 • navesti najvišjo in drugo najvišjo
  medaljo na različnih vrstah športnih
  tekmovanj,
 • navesti, ali ste prejeli Bloudkovo
  nagrado,
 • izjaviti, da niste bili kaznovani zaradi
  uporabe nedovoljenih snovi v športu,
 • izjaviti, da niste bili pravnomočno
  obsojenina nepogojno kazen zapora
  za naklepna kazniva dejanja, ki je
  daljša od šestih mesecev.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Ministrstvo za potrebe vodenja postopka pridobi vaše podatke iz uradnih evidenc oziroma od pristojnih nacionalnih panožnih ali mednarodnih športnih zvez.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE