Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaPrijava k splošni maturi

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želite prijaviti k opravljanju splošne mature.

Navodila

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavite na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature.

T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljate posamezni predmet splošne mature, imate naslednje možnosti:

  • prijavo pošljete na šolo po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo,
  • prijavo pošljete na Državni izpitni center, ki vam nato določi šolo za opravljanje mature.
  • prijavo pošljete na gimnazijo, ki ste jo nekoč
    obiskovali oziroma na kateri ste že bili vključeni v izobraževalni program, vendar ga niste uspeli dokončati.

Navodila so priložena obrazcu.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Za kandidate, ki nimate statusa dijaka ali se na maturo prijavljate kot »21-letniki« je opravljanje maturitetnih izpitov plačljivo. V pripeti datoteki je objavljena cena maturitetnega izpita v tem primeru.

V drugi pripeti datoteki so navedene dodatne informacije glede postopka prijave za »21-letnike«.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavite na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature.

T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljate posamezni predmet splošne mature, imate naslednje možnosti:

  • prijavo oddate na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo;
  • prijavo oddate na Državnem izpitnem centru, ki vam nato določi šolo za opravljanje mature;
  • prijavo oddate na gimnaziji, ki ste jo nekoč
    obiskovali oziroma na kateri ste že bili vključeni v izobraževalni program, vendar ga niste uspeli dokončati.

Navodila so priložena obrazcu.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

Za kandidate, ki nimate statusa dijaka ali se na maturo prijavljate kot »21-letniki« je opravljanje maturitetnih izpitov plačljivo. V pripeti datoteki je objavljena cena maturitetnega izpita v tem primeru. 

V drugi pripeti datoteki so navedene dodatne informacije glede postopka prijave za »21-letnike«.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE