VlogaSprememba prijave k splošni maturi (SLO-ITA)

Vloga je namenjena kandidatom, ki po objavi sklepa o omejitvi vpisa na visokošolske zavode želijo spremeniti prijavo izbirnih predmetov pri splošni maturi ali raven zahtevnosti.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat pošlje spremembo prijave šoli, na kateri se je prijavil, najkasneje 30 dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka.

Navodila so priložena obrazcu. Dodatne informacije dobite na šoli.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat odda spremembo prijave šoli, na kateri se je prijavil, najkasneje 30 dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka.

Navodila so priložena obrazcu. Dodatne informacije dobite na šoli.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE