VlogaPredprijava k splošni maturi

Predprijava k splošni maturi ne velja kot prijava. K splošni maturi se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem. Predprijava je obvezna za kandidate, ki imajo status dijaka.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat pošlje predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo pošlje na šolo, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Kandidat odda predprijavo k splošni maturi do 15. novembra v tekočem šolskem letu. Predprijavo odda na šoli, na kateri je vpisan oziroma je na njej uspešno dokončal zaključni letnik gimnazije ali maturitetni tečaj.

Navodila so priložena obrazcu. Več informacij dobijo kandidati na šoli.

 

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE