Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPrijava za vpis v maturitetni tečaj/Iscrizione al corso di maturità

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo vpisati v maturitetni tečaj.

Navodila

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca su natančno preberete Razpis za vpis.
Podatke napišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 - 9).
Točni podatki o šoli, programih in izbirnih predmetih, so navedeni v Razpisu za vpis.
Potrdilo izpolni šola in ga ob prijavi v maturitetni tečaj izroči kandidatu. Če je kandidat prijavo prenesel na drugo šolo, mu ta šola izda novo potrdilo na enakem obrazcu.
Podrobnejša navodila so priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete

fotokopija spričevala o zaključnem izpitu
fotokopija spričevala o poklicni maturi
fotokopija spričeval 1., 2. in 3. letnika srednje šole
fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije
fotokopija spričevala zaključnega letnika programa zasebne gimnazije Waldorfska šola

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca su natančno preberete Razpis za vpis.
Podatke napišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, številke pa z arabskimi številkami (0 - 9).
Točni podatki o šoli, programih in izbirnih predmetih, so navedeni v Razpisu za vpis.
Potrdilo izpolni šola in ga ob prijavi v maturitetni tečaj izroči kandidatu. Če je kandidat prijavo prenesel na drugo šolo, mu ta šola izda novo potrdilo na enakem obrazcu.
Podrobnejša navodila so priložena obrazcu.

Za oddajo vloge potrebujete

fotokopija spričevala o zaključnem izpitu
fotokopija spričevala o poklicni maturi
fotokopija spričeval 1., 2. in 3. letnika srednje šole
fotokopija potrdila o opravljenem preizkusu znanja na ravni 3. letnika gimnazije
fotokopija spričevala zaključnega letnika programa zasebne gimnazije Waldorfska šola

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE