VlogaVloga za preverjanje pogojev kmeta fizične osebe

Z vlogo lahko zaprosite za izdajo odločbe, s katero upravna enota prizna status kmeta - fizične osebe.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami elektronsko pošljete na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Če je vlagatelj vloge pooblaščenec ali zakoniti zakupnik, mora najkasneje v upravnem postopku priložiti podpisano pooblastilo za oddajo vloge osebe, na zahtevo katere je postopek preverjanja pogojev začet.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,
   
 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva
Stroški postopka
Namen Strošek
Status kmeta - fizična oseba, status kmetijske organizacije (elektronska vloga)
18,10 EUR

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami priporočeno pošljete na upravno enoto, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,

 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva

 •  
Stroški postopka
Namen Strošek
Status kmeta- fizična oseba, status kmetijske organizacije
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloge z zahtevanimi prilogami oddate osebno na upravni enoti, na območju katere leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga posameznik uporablja.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o vrednosti kmetijske proizvodnje v letu pred ugotavljanjem pogojev,
   
 • dokazilo o usposobljenosti (potrdilo o preizkusu znanja ali dokazilo o končani poklicni ali srednji kmetijski šoli), razen če je vložnik starejši od 30 let in ima od 15 leta starosti najmanj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali posamezni kmetijski dejavnosti ali
   
 • potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji za področje kmetijstva
Stroški postopka
Namen Strošek
Status kmeta- fizična oseba, status kmetijske organizacije
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE